• Image

  CONTAINERVERHUUR

  IN ZUID- & MIDDEN WEST VLAANDEREN & WESTKUST

Containerverhuur Vulsteke & Verbeke plaatst containers voor bijna alle toepassingen zoals bouwafval, betonafval, grond, tuinafval, houtafval en gemengd afval voor Zuid- & Midden West-Vlaanderen.

Bel ons op 057 – 33 77 07 voor reservatie of voor onze beste prijs.

​Containerservice voor particulieren: snel geplaatst; even snel opgehaald en vervangen.
We verwerken alle puinafval op onze site ter plaatse: zie ook tabblad “Verkoop Recyclagematerialen“.

Image module

CONTAINER VOOR STEENAFVAL

 • 12 kubiek
 • Ja: steenpuin, metselpuin, ongewapend beton, zand, stabilisé, leien.
 • Neen: gewapend beton, grond, klei, gyproc, gips, hout, roofing, gevaarlijk of asbesthoudend afval.
Image module

CONTAINER VOOR STEENPUIN & AARDE

 • 12 kubiek
 • Het is niet steeds mogelijk bij slopingswerken puin en aarde gescheiden te houden.
 • Ja: steenbrokken, metselspecie, puin van uitbraak funderingen, gewelven, terrassen, paden, gewapend en ongewapend beton, aarde, zavel, kleigrond.
 • Neen: verontreinigde grond, gyproc, pleister en gips, giftig en asbesthoudend afval.
Image module

CONTAINER VOOR BETONAFVAL

 • 12 kubiek
 • Ja: niet gewapend en gewapend beton zoals betonpalen, betonnen afscheidingsplaten, funderingen.
 • Neen: aarde, klei, gyproc, gips, hout, roofing, GFT.
Image module

CONTAINER VOOR HOUTAFVAL

 • 15 tot 30 kubiek
 • Ja: A-HOUT: onbehandeld hout zoals niet geschilderd timmerhout, paletten, bekistingshout.
 • Ja: B-HOUT: vezelplaten, OSB-platen, hout zonder bekleding, oud meubilair.
 • Ja: C-HOUT: geïmpregneerd, geverfd, gecarbolineerd hout.
 • Neen: groenafval, glas, samengesteld hout (waarvoor aparte inzameling).
Image module

CONTAINER VOOR SNOEI- & ANDER TUINAFVAL

 • 15 tot 30 kubiek
 • Ja: boomwortels, boomstronken, stammen en takken, gras, bladeren, snoeisel, haagscheersel.
 • Neen: grond, graszoden, omheiningshout of -plastic, GFT.
Image module

CONTAINER VOOR ASBESTHOUDENDE MATERIALEN

 • 15 kubiek
 • Ja: golfplaten, leien, afvoerbuizen, schouwpijpen en rook- & luchtkanalen, asbestplaten (in aparte bigbag).